Wettelijke bepalingen

De website www.surmelin.com (www.lesurmelin.fr) wordt beheerd door de micro-entreprise ALAIN DELOORE. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk is verboden zonder schriftelijke  toelating van de auteur.

ALAIN DELOORE / N° Siret: 848 082 348 / alain@surmelin.com / 07 69 89 59 39 (appel gratuit)

RESPONSABLE DE PUBLICATION :

Alain Deloore, 1 route du Breuil, 02330 Vallées en Champagne, Tél: 07 69 89 59 39

HÉBERGEMENT DU SITE :

La société PLANETHOSTER: Siège social : 4416 Louis B. Mayer, Laval (Québec) H7P 0G1, Canada. 

LITIGE – MEDIATION DE LA CONSOMMATION

En cas de litige entre le Client et l’entreprise, ceux-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable (le Client adressera une réclamation écrite auprès du professionnel ou, le cas échéant, auprès du Service Relations Clientèle du professionnel).

A défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse du professionnel dans un délai raisonnable d’un (1) mois, le Client consommateur au sens de l’article L.133-4 du code de la consommation a la possibilité de saisir gratuitement, si un désaccord subsiste, le médiateur compétent inscrit sur la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation en application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir :
La Société Médiation Professionnelle
www.mediateur-consommation-smp.fr
24 rue Albert de Mun – 33000 Bordeaux.

Ce site est conforme à la législation française, et en aucun cas, Alain Deloore ne donne de garantie de conformité à la législation locale qui vous serait applicable, dès lors que vous accédez au site à partir d’autres pays.

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Doel Dit contract is uitsluitend bestemd voor het boeken van overnachtingen of verblijven in de gastenkamers van Le Surmelin – Alain Deloore.
De eigenaars verbinden zich ertoe hun huurder(s) persoonlijk te verzorgen, van het begin tot het einde van hun verblijf, in termen van onthaal, eventuele maaltijden, comfort en toeristisch advies voor de ontdekking van de streek.
Het ontbijt is inbegrepen in de logies en ontbijt service en is niet aftrekbaar indien niet geconsumeerd.

Artikel 2: Duur van het verblijf, aankomst en vertrek De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval gebruik maken van enig recht om in de lokalen te blijven.
Tenzij anders overeengekomen, moet de huurder op de aangegeven dag op de op dit contract vermelde tijdstippen (slot) aankomen.
In geval van verlate aankomst moet de huurder de eigenaars verplicht informeren. Als de huurder voor 19.00 uur niets laat weten, is het contract nietig en hebben de eigenaars het recht de woning opnieuw te verhuren. Een uitgestelde aankomst naar de volgende dag is niet mogelijk.
In geval van vroegtijdige aankomst moet de klant ook de eigenaars informeren om hun aanwezigheid en beschikbaarheid te garanderen.
Op de ochtend van vertrek verbindt de huurder zich ertoe het gehuurde pand op het in dit contract vermelde tijdstip te verlaten.
In geval van langdurig gebruik van de woning op de dag van vertrek en met instemming van de eigenaars, kan de huurder een toeslag voor laattijdig vertrek worden aangerekend.

Artikel 3 : Reservering en sluiting van het contract
Reserveren kan via de reserveringsmodule op de website www.surmelin.com of hun Facebookpagina of per e-mail naar alain@surmelin.com.
De reservering is pas definitief na ontvangst van een voorschot dat op onze bankrekening wordt gestort en bij aankomst van de factuur kan worden afgetrokken, en na ontvangst van een e-mail van goede ontvangst met de details van de geboekte dienst, met contractwaarde.
De aanbetaling moet binnen 5 werkdagen na de datum van de reserveringsaanvraag worden betaald of met een creditcard (PayPal of SumUp) worden betaald.
Het bedrag van de borg is :
In geval van een rechtstreekse boeking bij de eigenaars: voor 1 nacht: het totale bedrag van het verblijf. Voor andere verblijven: 30% van de totale prijs van het verblijf.
In geval van een reservering via een van de reserveringssites: zie de betreffende reserveringssite.

Artikel 4 : Annulering door de klant Alle annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaars worden meegedeeld.
Bij annuleringen die meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum plaatsvinden, wordt de aanbetaling als reserveringsgarantie door het pension ingehouden als verbeurdverklaring overeenkomstig de bepalingen van artikel 1590 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor elk verblijf dat minder dan 30 dagen voor de geplande aankomst wordt geannuleerd, verkort, met vertraging, vermindering van het aantal kamers of no-show, is het volledige bedrag van het verblijf zoals voorzien in de reserveringsbevestiging verschuldigd (artikel 1590 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de klant annuleert via de boekingssite, zie de betreffende boekingssite en de voorwaarden daarvan.

Artikel 5 : Annulering door de eigenaar Wanneer de eigenaars het verblijf voor het begin van het verblijf om redenen buiten hun wil annuleren, moeten zij de klant zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. De cliënt krijgt de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald.

Artikel 6: Aankomsttijd De klant dient op de in de reservering aangegeven dag en op de in de reserveringsbevestiging vermelde tijdstippen aan te komen. De kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur. Gelieve ons te verwittigen in geval van aankomst na 21 uur.

Artikel 7: Check-out tijd De kamers moeten uiterlijk om 10.00 uur verlaten zijn. Na 10.45 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.

Artikel 8 : Annuleringsverzekering De eigenaars vestigen de aandacht van de klant op het feit dat in hun tarieven geen annuleringsverzekering is inbegrepen.

Artikel 9 : Betaling van het saldo van het verblijf Het saldo van het verblijf moet bij aankomst worden betaald. Het saldo kan alleen worden betaald met een creditcard of via Paypal.
Niet voorziene extra diensten worden aan het einde van het verblijf betaald.

Artikel 10: Toeristenbelasting De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaren, die deze vervolgens afdragen aan de schatkist. Het draagt bij tot de ontwikkeling van het toerisme in de Zuid-Aisne. Het bedrag varieert naar gelang van de indeling of etikettering van de accommodatie. Het wordt aangerekend aan personen ouder dan 18 jaar en per nacht. Voor ons etablissement is het vastgesteld op 0,66 euro per persoon ouder dan 18 jaar en per nacht en is inbegrepen in onze nachttarieven.

Artikel 11: Verandering van kamer Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behouden de eigenaars zich het recht voor de aanvankelijk door de klant geboekte kamer te veranderen in een kamer met dezelfde of een hogere capaciteit. In dit geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

Artikel 12: Capaciteit De reservering wordt gemaakt voor een bepaald aantal personen. Indien op de dag van aankomst het aantal bewoners hoger is, kunnen de eigenaars de extra personen weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaars, zodat in geval van vertrek van een groter aantal personen dan geweigerd, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 13 : Het ontbijt wordt geserveerd van 8.00 tot 9.30 uur.

Artikel 14. Huisdieren
Het huidige contract bepaalt dat huisdieren zijn toegestaan op voorwaarde dat:
ze worden aangekondigd bij de reservering en bevestigd door de eigenaars.
blijven ze in de toegewezen kamers.
ze slapen in een mand en niet op het bed.
De eigenaren hebben het recht om een borg van €50 in rekening te brengen voor extra schoonmaak.
Indien de gast verschijnt met een niet aangekondigd huisdier, hebben de eigenaars het recht het contract te verbreken en het saldo van het verblijf op te eisen.

Artikel 15 : Levenskunst, gebruik van de ruimten Aan alle gasten wordt gevraagd een bepaalde levenskunst in acht te nemen om de rust van de plaats en het comfort van de gasten te waarborgen.
Er wordt verzocht niet te roken en niet te dampen in het huis, de kamers en de gemeenschappelijke ruimten (inclusief het terras) en uit de buurt te blijven van open deuren en ramen om de bewoners geen overlast te bezorgen.
De klant verbindt zich ertoe de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en alle eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk zou kunnen zijn, aan te geven en financieel te dragen.
Kinderen die in Le Surmelin verblijven, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Ze mogen de privéruimtes niet betreden.
Het is verboden in de kamers te eten of de keuken te gebruiken om maaltijden te bereiden.
Het is verboden om feesten als zodanig te organiseren.
Tussen 22.00 en 7.30 uur is het ten strengste verboden lawaai te maken of gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten.

Artikel 16: Diensten
Le Surmelin beschikt over een beveiligd WIFI-netwerk met 3 toegangspunten. Wij kunnen de stabiliteit, permanente beschikbaarheid en constante snelheid van het internetnetwerk (1Gb-glasvezel) niet garanderen. Wij hebben het recht om in geval van misbruik de internettoegang te beperken of af te sluiten.
Het ontbijt bestaat uit een kop koffie, melk of thee, een half stokbrood, een croissant en het beleg van de dag. Het assortiment kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.
De table d’hôtes is alleen beschikbaar op voorafgaande reservering en na bevestiging van het menu. Alleen vanwege allergenen is het mogelijk het menu te wijzigen.

Artikel 17: Informatica en vrijheden Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alain Deloore verbindt zich ertoe de door u verstrekte informatie niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties.
Deze verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verworven bij betaling van het voorschot.

Privacy

Alain DELOORE beheert de gastenkamers Le Surmelin (OMBRES), de sieraden Sculpture Portable (Baulne.art) en het interieuradvies InterieurConcept, allen gevestigd aan Route du Breuil 1, 02330 Vallées en Champagne, vanaf hier LE SURMELIN genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alain Deloore is de functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via alain@surmelin.com.

LE SURMELIN gevestigd aan Route du Breuil 1, 02330 Vallées en Champagne, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alain Deloore is de functionaris voor gegevensbescherming en is te bereiken via alain@surmelin.com.
Le Surmelin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
Le Surmelin en haar diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders daarom betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alain@surmelin.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Le Surmelin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wettelijke toeristische registratie (Frankrijk)
Verzenden van onze nieuwsbrief
Bellen en e-mailen om de dienst uit te voeren of te informeren over wijzigingen
Om goederen en diensten aan u te leveren
Le Surmelin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit.
Le Surmelin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
Persoonsgegevens van geïnteresseerden (prospects): Maximaal 2 jaar na laatste contact. Wij zijn van mening dat iemand die geïnteresseerd is in onze producten en diensten baat heeft bij regelmatige informatieve e-mails.
Persoonsgegevens van klanten. Wij vinden het noodzakelijk om klantgegevens 5 jaar na de laatste levering te bewaren. Op deze manier kunnen wij onze klanten altijd benaderen voor opvolging van hun bestelde of geleverde dienst of goederen en de levering van diensten of goederen in de toekomst. Zolang een klant-Le Surmelin relatie kan bestaan, gaan wij ervan uit dat u baat heeft bij het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie.
Le Surmelin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens eventueel in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Le Surmelin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Le Surmelin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Surmelin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in uw computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alain@surmelin.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Le Surmelin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alain@surmelin.com.

Scroll naar boven